Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Oddziały przedszkolne Biuletyn informacji publicznej e-Dziennik
Kalendarium wydarzeń
listopad 2018
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
grudzień 2018
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
styczeń 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Ważne Informacje integracja

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

v  Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  szkoła - każdego typu, i na każdym etapie edukacji - ma obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne:

      na czas określony w orzeczeniu

      w sposób zapewniający realizację jego potrzeb edukacyjnych 

Zajęcia te są organizowane na podstawie innych przepisów niż udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Określają je rozporządzenia MEN:

1. z 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. z 2017 poz.703
2. z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji kształcenia specjalnego (Dz.U. z 31 sierpnia 2017 poz. 1652)

v  Dyrektor szkoły, po otrzymaniu orzeczenia występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o przyznanie dla tego ucznia godzin rewalidacji, wskazanych w projekcie organizacji szkoły na dany rok szkolny.

v  Planowanie konkretnego rodzaju zajęć rewalidacji należy do Zespołu składającego się ze wszystkich nauczycieli i specjalistów bezpośrednio pracujących z tym uczniem w szkole.

v  Dokumentem, w którym potwierdza się zaplanowanie rewalidacji jest IPET opracowany przez Zespół. 

v  Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych dla ucznia trzeba koniecznie wziąć pod uwagę:

-   diagnozę oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu                        

-   potrzeby ucznia wynikające z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, dokonywanej przez Zespół  planujący i realizujący dla niego kształcenie specjalne

v  Zajęcia rewalidacyjne w oddziale ogólnodostępnym oraz w oddziale integracyjnym prowadzone są z uczniem indywidualnie, w wymiarze 2 h/tygodniowo. Natomiast w oddziałach specjalnych mogą być także prowadzone grupowo.

v  Zajęcia rewalidacyjne mogą być realizowane tylko przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne w zakresie pedagogiki specjalnej, a także przez szkolnych specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda) w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


NAUCZNIE INDYWIDUALNE

Nauczanie indywidualne od września 2018 r. nie będzie mogło odbywać się na terenie placówki oświatowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616)

Zgodnie z rozporządzeniem dziecko objęte nauczaniem indywidualnym w domu, którego stan zdrowia utrudnia, ale nie uniemożliwia całkowicie chodzenie do szkoły, może uczęszczać na niektóre zajęcia ze swoją klasą, a także uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wycieczkach i imprezach szkolnych. Podstawa prawna: par. 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616).

Działania mające na celu włączenie dziecka objętego NI w życie szkoły leżą w kompetencjach dyrektora, który je podejmuje, mając na uwadze aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski z obserwacji nauczycieli, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia indywidualne.